20 de febrero de 2008

Boletín da IACM do 19 de febreiro de 2008


-------------------------------------------

Boletín da IACM do 19 de febreiro de 2008
-------------------------------------------

* Finlandia: O Ministerio de Sanidade creará un protocolo para o uso médico do cannabis

* EE.UU.: A máis importante asociación médica norteamericana pide a reclasificación do cannabis e a protección daqueles pacientes que o consuman seguindo as leis estatais

1. Finlandia: O Ministerio de Sanidade creará un protocolo para o uso médico do cannabis

O Ministerio de Sanidade e Asuntos Sociais quere crear un protocolo sobre o uso médico do cannabis. Fai apenas un ano, a Axencia Nacional do Medicamento concedeu por primeira
vez permiso especial para consumir cannabis por motivos médicos a un home con dor crónico de tipo dorsolumbar. Previamente devandita Axencia rexeitara a solicitude cando o paciente presentou unha receita de cannabis expedida por un médico holandés, pero este recorreu o caso a un tribunal administrativo rexional que agora ha revocado a decisión.

A disposición xudicial tamén obriga ao Ministerio de Sanidade e Asuntos Sociais a aclarar a situación legal. Espérase que en poucos meses se promulguen cambios que permitan a
prescripción de cannabis. Baixo a nova situación, ata logo dos cambios previstos, as receitas de cannabis requerirán dun visado da Axencia Nacional do Medicamento.

Informe dispoñible en: http://yle.fi/news/ide77759.html

(Fonte: YLE News do 17 de decembro de 2007)

2. EE.UU.: A máis importante asociación médica norteamericana pide a reclasificación do cannabis e a protección daqueles pacientes que o consuman seguindo as leis estatais
A máis importante asociación médica, o Colexio de Médicos Americano (American College of Physicians, ACP), pide ao goberno federal que alivie a súa estrita prohibición do cannabis
como medicamento e que acelere a investigación sobre os usos terapéuticos de devandita planta. No seu informe de 13 páxinas a organización, que conta con 124.000 membros, pide ao goberno que quite o cannabis do Listo I da clasificación de estupefacientes, onde comparte espazo con drogas ilegais como a heroína e o LSD. Aos estupefacientes do Listo I se considéranlles
sen valor médico e con alto potencial de abuso.

No seu escrito a ACP expresa nos seguintes cinco puntos:
"Punto 1: A ACP apoia aqueles programas e financiamentos encamiñadas á realización dunha rigorosa avaliación científica dos posibles beneficios terapéuticos da marihuana e a publicación dos resultados. (.)
Punto 2: A ACP alenta a utilización de formas non fumadas para a administración do THC, e que demostraron ter valor terapéutico.
Punto 3: A ACP apoia o actual proceso federal de investigación para a obtención de distintos tipos de cannabis.
Punto 4: A ACP insta a reclasificar o estatus da marihuana do Listo I de sustancias controladas e a súa consideración nun nivel máis adecuado, en vista da evidencia científica da súa seguridade e eficacia nalgunhas condicións clínicas.
Punto 5: A ACP apoia firmemente a exención de enjuiciamiento penal federal, responsabilidade civil ou sanción profesional, como pode ser a perda de licenza ou credenciales, para os médicos que receten ou dispensen marihuana medicinal e que se atengan ás leis estatais. Do mesmo xeito,
a ACP insta con firmeza a protección fronte a sancións penais ou civís para aqueles pacientes que
consuman marihuana medicinal seguindo as leis estatais".

O documento está dispoñible na páxina do Colexio Médico
Americano (American College of Physicians):

(Fonte: Os Angeles Times do 14 de febreiro de 2008, páxina
da ACP)

3. Noticias breves

***EE.UU.: Oregon e Nevada Segundo publica a prensa, na actualidade hai en Oregon uns
16.000 pacientes e en Nevada 900 con permiso para consumir cannabis con fins médicos seguindo as súas respectivas leis estatais. (Fontes: Oregonian do 4 de febreiro de 2008,
Nevada Appeal do 4 de febreiro de 2008)

***Reino Unido: Congreso
O próximo 10 de marzo de 2008 celebrarase en Londres un congreso organizado conjuntamente entre a Academia de Ciencias Farmacéuticas e a Real Sociedade Farmacéutica de Gran
Bretaña titulado "Os medicamentos cannabinoides". Máis información.
(Fonte: Comunicación persoal)

***Ciencia: Cognición
Investigadores da Universidade de Toronto, Canadá, teñen investigado o funcionamento cognitivo nun grupo de 140 pacientes con esclerosis múltiple, dos cales 10 son actuais consumidores de cannabis. Estes últimos obtiveron significativamente peores resultados nas probas de velocidade de procesamiento de información, memoria de traballo e atención constante, segundo o Symbol Digit Modalities Test (SDMT). Os autores suxiren realizar máis estudos para aclarar se o uso do cannabis é responsable dos peores
resultados. (Fonte: Ghaffar Ou, et ao. Neurology 2008, Feb 13
[versión electrónica xa dispoñible])

***Ciencia: Evolución do consumo de cannabis
Científicos alemáns investigaron o curso natural do consumo, do abuso e da dependencia ao cannabis durante 10 anos con 3.021 suxeitos que tiñan 14-24 anos ao comezo do seguimiento. Segundo o estudo, que se publicará en marzo, ao redor dun terzo da mostra (34'2 por cento) consumiu cannabis polo menos unha vez. O 46'3 por cento dos que ao comezo do estudo consumiran cannabis máis de cinco veces, dixeron que seguen consumiendolo dez anos
despois. (Fonte: Perkonigg A, et ao. Addiction 2008; 103 (3)
:439-449)

***Ciencia: Alerxia
Científicos españois están estudando a alerxia ás follas do cannabis. descubriron que aqueles individuos alérgicos ao tomate teñen un alto risco de ser tamén alérgicos ás follas de cannabis. (Fonte: de Larramendi CH, et ao. Int Arch Allergy
Immunol 2008;146(3):195-202)

***Ciencia: Alerxia
Investigadores da universidade de Florencia, Italia, investigan os efectos dun cannabinoide sintético (o CP55, 940), que igual que o THC axústase á vez aos receptores CB1 e aos CB2, no asma alérxico en animais. Os síntomas do asma das cobayas alérgica a unha determinada proteína (a ovoalbúmina) melloran considerablemente se se lles administran o cannabinoide antes da exposición ao alerxeno. (Fonte: Giannini L, et ao. J Cell Mol Med. 2008 Feb 4 )

***Ciencia: Periodontosis
Científicos de Nova Zelanda investigaron se fumar cannabis é un factor de risco para o desenvolvemento de periodontosis, como xa se sabe ocorre co hábito do tabaquismo. O estudo foi
prospectivo, realizado con 1.015 participantes seguidos desde o seu nacemento no 1972-73 ata a idade adulta, a coñecida como cohorte de nacemento Dunedin. O grupo con maior exposición ao cannabis ten o dobre de risco de presentar signos de periodontosis. (Fonte: Thomson WM, et ao. JAMA 2008;299(5):525-31.)

***Ciencia: Trastorno de hiperactividade
Investigadores de Nova Zelanda estudaron a asociación entre o déficit de atención/hiperactividade en adultos (DAHA) e o consumo de cannabis nun estudo prospectivo con 1.265 nenos que contan na actualidade con 25 anos (a coñecida cohorte de nacemento Christchurch). Aos 25 anos hai asociación significativa entre o grupo que consome cannabis e un aumento da percepción subjetiva de síntomas de DAHA.
(Fonte: Fergusson DM and Boden JM. Drug Alcohol Depend. 2008 Jan 31)

***Ciencia: Fígado graso
Segundo investigadores franceses, o consumo diario de cannabis está asociado a un maior risco de padecer esteatosis hepática en pacientes con hepatitis C. No estudo foron incluídos un total de 315 enfermos con hepatitis C non tratada, que foron sometidos a biopsia hepática. O consumo diario de cannabis é un factor de risco independente, que duplicou a frecuencia de fígado graso en comparación cos consumidores ocasionales e os non consumidores. (Fonte: Hézode C, et ao. Gastroenterología 2008; 134 (2) :432-9.)

***Ciencia: Cancro de pulmón
Nun estudo realizado por científicos do Instituto de Investigación Médica de Nova Zelanda con 79 pacientes con cancro de pulmón, o consumo alto de cannabis fumado estaba asociado cun aumento de seis veces de cancro de pulmón.
É un dos estudos máis pequeno realizados sobre o tema, mentres que o maior efectuado ata a data nos EE.UU. non atopou aumento de risco de cancro de pulmón entre os fumadores de cannabis. (Fonte: Aldington S, et ao. Eur Respir J 2008;31(2):280-6.)

***Ciencia: Embarazo
Nun estudo prospectivo realizado con 648 nenos, científicos da Universidade de Pittsburgh acharon unha disminución nunha proba de intelixencia (a escala de intelixencia Stanford-Binet) á idade de 6 se as súas nais consumiran cannabis a diario durante o embarazo. (Fonte: Goldschmidt L, et ao. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2008 Jan 22)

4. FAI UN ANO:
- Ciencia: O cannabis é eficaz na dor neurológico asociado ao VIH
- Estados Unidos: Unha corte administrativa recomenda DEA permitir a un profesor de Massachusetts cultivar cannabis

FAI DOUS ANOS:
- Ciencia: O THC protexe ás células do corazón en casos de déficit de osíxeno
Se desexa consultar números atrasados do Boletín da IACM visite o noso arquivo en: www.cannabis-med.org

Asociación Internacional polo Cannabis como Medicamento
(IACM)
Am Mildenweg 6
D-59602 Ruethen
Alemania
Teléfono: 49 (0)2952-9708571
Fax: 49 (0)2952-902651
Email: info@cannabis-med.org
Internet: http://www.cannabis-med.org
Contacto español: Dr. Ricardo Navarrete,
ricardonv@hotmail.com

Os artigos do Boletín da IACM pódense imprimir,
traducir e distribuír gratuitamente para fins non comerciais,
sempre que se cite o seu procedencia. A fonte do Boletín da
IACM é "IACM, www.cannabis-med.org"

No hay comentarios: